Korkeampaa matematiikkaa

Lujuuslaskenta ja matemaattiset mallit

Laskenta voi olla mekaanisten tapahtumien tai rakenteiden kestävyyden tarkastelua. Me osaamme laskea esimerkiksi teräslevyjen muokkaukseen tai leikkaukseen tarvittavat voimat sekä määritellä niiden nettotarpeille tarvittavat oikeanlaiset koneet ja laitteet.

Kokemusta on useiden tuotantolinjojen mahdollisten tuotealueiden määrityksestä, sekä tarvittavista muutoksista, jotta haluttu tuotealue saavutetaan. Rakenteiden yksityiskohtien optimointi laskennan avulla on luonteva osa suunnitteluamme esimerkiksi nostoapuvälineiden ja nosturistandardien alaisten laitteiden suunnittelussa. Osaamme myös laskennallisesti osoittaa olemassa olevien laitteiden rikkoontumisen syyt ja siksi myös onnistumme niiden korjaussuunnittelussa.

Erilaisissa laattarakenteissa ja rakenteiden epäjatkuvuuskohtien muotojen optimoinnissa käytämme FEM-laskentaa. Laskentatyökaluina on MathCAD ja Inventor Simulation.

PJT-Engineering Oy | Kauppakeskus Masto | Ollinkalliontie 3 | FIN-92100 Raahe | Puh. 040 727 9646